We werken samen met ondernemers, zorginstellingen en het onderwijs om te zorgen voor passende technologie voor bewoners. Via dit platform van Technologie voor thuis brengen onze partners hun visie, expertise en oplossingen. Met als doel: kennisdeling, kennisontwikkeling en stimulering van innovatieve oplossingen op het gebied van technologie voor thuis.

Ook partner worden?

Wil jij met ons meewerken aan het slimmer en betaalbaarder maken van zorg en ondersteuning?

Dit zijn onze partners

Aanpassen aan en vooroplopen in complexe en veranderende omstandigheden is de sleutel tot succes. Dat…
Stichting Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die door de inzet van buddy’s ondersteuning biedt…
Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Onze medewerkers en vrijwilligers…
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is een inspirerende plek waar onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties…
In Nederland leven meer dan 63.000 Nederlanders met de ziekte van Parkinson, een ongeneeslijke aandoening…
Het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool doet onderzoek naar vraagstukken rondom de thema’s…
Florence is een zorgorganisatie in de regio Haaglanden. Twintigduizend inwoners rekenen iedere dag op de…
Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven.…
Wij zijn Haag Wonen. Wij zorgen voor goede, betaalbare en duurzame woningen in onze mooie…
Haags Ontmoeten is opgezet op initiatief van de gemeente Den Haag als onderdeel van Den…
Zo lang mogelijk zelfstandig het leven leiden is belangrijk. Fijn oud(er) worden, thuis in een…
Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige…
Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen. Met ruim 3600 medewerkers en 275…
HMC is een van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland en aangesloten bij de vereniging…
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. We werken sinds 2014 aan economische en maatschappelijke…
KPN Health is een betrouwbare ICT-partner die helpt om de zorg in Nederland beter te…
Het Leger des Heils biedt hulp en zorg aan mensen in kwetsbare omstandigheden en in…
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs…
Medical Delta is een interdisciplinair samenwerkingsverband van meer dan 360 wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus…
De samenleving verandert voortdurend. Doordat er steeds meer ouderen en chronisch zieken zijn bijvoorbeeld. Omdat…
Samenwerken maakt sterker: 23 gemeenten bundelen hun kennis, kunde en kracht voor enerzijds een sterke…
Bij Middin helpen we mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven…
Den Haag Zuidwest bestaat uit Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Inwoners van deze wijken hebben…
NeLL is een onafhankelijk kennisplatform, dat verschillende diensten aanbiedt voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling…
Mensen willen steeds meer grip houden op hun eigen zorgproces en het thuis ontvangen van…
Technologie is onmisbaar voor de gezondheidszorg van de toekomst. Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en artificial…
Randstad Zorg is een uitzendbureau gericht op de zorgsector. Zij hebben vacatures in de ouderenzorg,…
Respect is specialist op het gebied van ouderenzorg in Den Haag, met een sterke focus…
ROC Mondriaan is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Mondriaan wil…
Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of u (nog)…
Schroeder biedt individuele begeleidingstrajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan altijd…
Met ons maatschappelijk hart dragen wij bij aan het geluk en de gezondheid van onze…
Startup in Residence (SiR) is een innovatieprogramma waarin overheden samenwerken met startups. Het doel van…
Stichting Eykenburg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag. Wij hebben twee locaties…
Thuisleefgroep zet zich in om de markt van zorghulpmiddelen toegankelijker en overzichtelijker te maken. We…
Een veiliger, gezonder en duurzamer leven. Dat is waar wij voor gaan. Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie…
Tzorg is een landelijke zorgverlener van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wmo en…
Vektis draagt bij aan goede zorg in Nederland. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele…
Vereniging Transmurale Zorg is een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden. We stimuleren efficiënte…
Voorall is een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking. Wij zetten ons in voor mensen…
Heupfracturen de wereld uit! Met die missie zijn wij Wolk gestart. Want vallen is een…
Wij zijn een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk, alle…
YES!Delft is het ondernemerscentrum dat technisch ondernemerschap uitdraagt en in alle levensfasen ondersteunt. YES!Delft wil…
ZorgScala is het samenwerkingsverband van 12 ouderenzorgorganisaties in Haaglanden. We staan voor de uitdaging om,…
Steeds meer werkgevers erkennen de noodzaak dat de zorg anders en slimmer moet worden ingericht.…