Illustratie met een twee halve gloeilampen en de tekst Startup in Residence ernaast

Startup in Residence (SiR) is een innovatieprogramma waarin overheden samenwerken met startups. Het doel van het programma is om waardevolle innovaties te realiseren voor maatschappelijke vraagstukken. Door de handen ineen te slaan als overheidsinstanties ontstaat de mogelijkheid om grotere, complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en tegelijkertijd de innovatieve kracht van startups beter te benutten.

Ambities van het SiR programma:

  • Maatschappelijke uitdagingen op te lossen
  • Innoveren als overheid
  • Bijdragen aan werkgelegenheid en economische groei binnen het startup ecosysteem
  • Startups te informeren en activeren tot opdrachten bij de overheid door middel van vereenvoudigde aanbestedingsprocedure.

Sparren met de overheid

SiR daagt startups uit om oplossingen te pitchen voor maatschappelijke en technologische uitdagingen van de overheid. De startups met de beste oplossingen worden geselecteerd voor het SiR programma, waarin zij samen met de challenge eigenaren vanuit de overheid de oplossingen verder gaan uitwerken met als ultieme doel de overheid als launching customer of opdrachtgever voor hun oplossing.