De haagse hoge school

Het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool doet onderzoek naar vraagstukken rondom de thema’s ‘Preventie door voeding en beweging’, ‘Inclusief bewegen en sport’ en ‘Langer zelfstandig en gezond’.

Ons onderzoek is altijd praktijkgericht. We werken samen met bewoners, studenten, lokale (sport)organisaties en bedrijven aan oplossingen van echte vragen en geven adviezen of bieden oplossingen die direct toepasbaar zijn. Door de implementatie van de opgedane kennis en expertise in het onderwijs leiden we de beroepsprofessionals van de toekomst op. Soms doen we dat in zogenaamde living labs. Dit zijn plekken bij bedrijven of in wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van onderzoekers, studenten en stakeholders volledig tot haar recht te laten komen. We onderscheiden ons door goed te luisteren, onze bevindingen steeds te toetsen aan de praktijk en de gevonden oplossingen daadwerkelijk te implementeren. 

Contactpersoon

Gaby Weij

Projectcoördinator Academische Werkplaats Technologie voor Thuis

Aanbevolen artikelen