Illustratie met gele, groene en paarse figuren en de tekst Vereniging Transmurale Zorg sterk in verbinden ernaast

Vereniging Transmurale Zorg is een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden. We stimuleren efficiënte steun- en zorgnetwerken in de regio: we werken aan zorg zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van patiënt en mantelzorger, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie heeft.

Vereniging Transmurale Zorg voegt – in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties – waarde toe door een structurele impuls te geven aan de verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg in de regio Haaglanden