Illustratie met de tekst vektis in de kleuren donkergrijs en oranje

Vektis draagt bij aan goede zorg in Nederland. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten en tegelijkertijd verzamelen we waardevolle data. Wij beschikken over een unieke database met alle declaratiedata in de zorg. Vektis Intelligence geeft op basis van deze data inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte.

Onze missie is het leveren van heldere zorginzichten en slimme processen waardoor besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt effectief en efficiënt plaatsvindt. Het samenbrengen van gegevens en informatie levert partijen in de zorg een gemeenschappelijke informatiebron die krachtiger is dan een veelheid aan eigen informatiebronnen.