Gemeente Den Haag: Actieprogramma Zorg en Innovatie

In Den Haag wonen steeds meer kwetsbare en oudere inwoners. Inwoners die over het algemeen graag thuis willen blijven wonen. Ook als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. De zorgvraag stijgt en ook het personeelstekort in de zorg neemt toe. Deze schaarste vraagt om nieuwe, slimmere oplossingen. In het actieprogramma Zorg & Innovatie richt de gemeente Den Haag zich op de inzet van technologische innovatie in de zorg, zowel in de privéomgeving als in de zorgsector. Door de zorg en ondersteuning van jong en oud slimmer te regelen, kunnen Hagenaars (langer) zelfstandig thuis wonen. Hierbij staat de inwoner altijd centraal: we werken voor en samen met de Hagenaar aan nieuwe ideeën en oplossingen.

 

Bekijk hier een tekening van het Actieprogramma.

 

De gemeente Den Haag doet dit samen met partners

Samenwerking tussen inwoners, ondernemers, zorgketenpartners, zorgaanbieders, onderwijs- en kennisinstellingen, en de gemeente is essentieel voor technologische innovatie in de zorg.  De gemeente Den Haag zet zich in om vragen binnen het sociaal domein te verbinden aan oplossingen binnen het technologisch innovatie domein. Het doel daarbij is om de technologie beter te laten aansluiten op de zorg- en ondersteuningsbehoefte van Hagenaars. Want technologie moet bij de mensen passen, en niet andersom. Andere aandachtspunten van het actieprogramma Zorg & Innovatie zijn financiën, inkoop, implementatie en opschaling.

Over de campagne technologie voor zorg en ondersteuning thuis

Wie organiseert deze campagne?

Deze campagne is een initiatief van de gemeente Den Haag, in samenwerking met diverse partners in de stad die actief werken aan of met technologie voor zorg en ondersteuning thuis.

Deze partners zijn:

 • Haga ziekenhuis
 • Haagse Hogeschool
 • ROC Centrum voor Innovatief Vakmanschap
 • Voorall, stichting voor mensen met een beperking
 • Middin
 • Schroeder
 • Saffier
 • Wijk- en bewonersnetwerken

Waarom deze campagne?

We zien dat technologie steeds meer onderdeel wordt van ons leven. Alles wordt digitaler. De juiste technologie kan er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen woning. Maar de ontwikkelingen van nieuwe technologieën gaan erg snel en zijn ingewikkeld. Er komt ook steeds meer technologie beschikbaar voor zorg en ondersteuning thuis. Het is een uitdaging om dit allemaal goed te volgen, om te weten wat er allemaal beschikbaar is, wat wel of niet werkt en in welke situaties.

Om ervoor te zorgen dat we in Den Haag niet alleen klaar zijn voor deze ontwikkelingen, maar hier ook zoveel mogelijk ons voordeel mee kunnen doen, is het nodig om een actieve rol hierin te pakken. De stad informeren over en betrekken bij deze ontwikkelingen door middel van deze campagne, is daar een voorbeeld van.

Waarom is deze campagne voor mij interessant?

Tijdens deze campagne kan je met ons (alle bovengenoemde organisaties) in gesprek gaan over voorbeelden van technologieën, ervaringen van anderen en over wat technologie kan betekenen voor jouw situatie.

Ook kan je tijdens deze campagne gesprekken voeren met onze ambassadeurs. Dit zijn enthousiaste en betrokken inwoners van Den Haag. Zij hebben ervaringen opgedaan met verschillende technologieën en delen deze graag met je. Vanuit de gemeente werken wij nauw met hen samen om te achterhalen welke behoeften leven in stad en welke oplossingen daar goed op aansluiten.

Onze ambassadeurs luisteren naar je verhaal en kunnen ook gericht adviseren. Zij zijn tijdens deze campagne te vinden op verschillende plekken in de stad.  Klik op deze link voor onze kalender, waarop te zien is waar en wanneer je met ons en onze ambassadeurs in gesprek kunt gaan.

Wat bedoelen jullie met technologie?

Technologie gaat voor ons over alle vernieuwingen die voortkomen uit technologische ontwikkelingen zoals:

 • Digitale toepassingen thuis,
 • sensoren,
 • (sociale) robotica: robots in verschillende vormen,
 • internet of things: apparaten of voertuigen die met internet verbonden zijn,
 • artificial intelligence: zoals een geautomatiseerde klantenservice gesprekspartner (chatbot) op een website, die wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie,
 • virtual en augmented reality: computertechnieken die ons een andere of ‘aanvullende’ werkelijkheid bieden zoals met een VR-bril of een smartphone app waarmee we op Pokémon jacht kunnen, en
 • blokchain: blokjes informatie die digitaal ‘ondertekend’ zijn door twee partijen en zonder tussenkomst van een derde partij worden opgeslagen in een database, zoals met de Bitcoin.

Wat gaat wanneer en waar gebeuren tijdens deze campagne?

De campagne ‘Ik blijf zelfstandig’ is ontwikkeld door Gemeente Den Haag in samenwerking met partners in de stad. Samen zetten we ons op grote schaal in om het onderwerp onder de aandacht te brengen en de bewoners van Den Haag te informeren over de mogelijkheden. De campagne is zichtbaar in de hele stad, bijvoorbeeld op een tram, posters bij partners en digitale reclamezuilen.

De campagne bestaat naast de uitingen in de stad uit verschillende activiteiten. On- en offline door heel Den Haag organiseren verschillende partijen diverse momenten om te praten over technologie voor thuis. Bekijk hier het actuele aanbod.

Voor inwoners

Waar kan ik informatie vinden over technologie voor zorg en ondersteuning thuis?

Informatie over technologie voor zorg en ondersteuning thuis kan je tijdens deze campagne vinden op verschillende plekken in de stad. Klik op deze link voor onze kalender voor de campagne, waarop te zien is waar en wanneer je met ons en onze ambassadeurs in gesprek kunt gaan.

Buiten de campagne om kan je ook bij onze iZi ervaarwoning langskomen voor een rondleiding door één van de ambassadeurs. Zij vertellen daarbij over hun ervaringen met technologie. Iedere vrijdagochtend is er ‘open inloop’ in de iZi woning. Je kan dan gewoon langskomen zonder afspraak. Dit zijn de contactgegevens voor de iZi ervaarwoning:

Adres: Steenhouwersgaarde 15E, Den Haag

Aanmelden kan via: technologievoorthuis.nl/contact/

Kan ik onafhankelijk advies krijgen, passend bij mijn persoonlijke situatie?

Voor onafhankelijk advies kan je terecht bij onze ambassadeurs (zie het antwoord op de vraag ‘Wie organiseert deze campagne?’).

Ook bouwen we als gemeente aan een online zoekhulpmiddel voor onafhankelijk advies over technologie voor thuis: de Thuis Technologie Verkenner. Deze verkenner is nu ingericht voor senioren en wordt nog verder uitgebreid naar andere leeftijdsgroepen. Op korte termijn kan iedereen – van jong tot oud – hier beschikbare producten vinden en advies krijgen. Zodra deze ‘zoekmachine’ beschikbaar komt, zullen we hier breed over communiceren, ook op deze website.

Kan ik producten uitproberen om te ervaren wat ze voor mij kunnen betekenen?

Je kan technologie uitproberen om te kijken wat bij jou past, voordat je een product aanschaft. Hiervoor kan je terecht bij zogenaamde uitleenservices. Den Haag heeft de volgende ‘lokale’ uitleenservices:

Technotheek Schroeder

https://technotheek.nl/

De Technotheek is een onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk. De Technotheek  is een uitleenservice van sociale technologische producten ter ondersteuning van de zelfredzaamheid thuis.

Loop onze Technotheek binnen en vraag het aan één van onze medewerkers.

Adres: Torenstraat 2, Den Haag
U kunt uw vraag ook stellen via: 070-3300222
Of stuur een e-mail naar: [email protected]

Slimme Zorg Saffier

https://www.saffiergroep.nl/service-en-diensten/wijkservicepunten

Servicepunt Maison Gaspard de Coligny  Uitleen- en verkooppunt van hulpmiddelen
Adres: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, Den Haag
Openingstijden: di en do van 13.30 – 15.30 uur

Wijkservicepunt/Zorgwinkel Swaenestate 

Adres: Volendamlaan 11, Den Haag
Openingstijden: ma t/m vrij van 08.30 – 17.00 uur
U kunt uw vraag ook stellen via: 0800-7233437
Of stuur een e-mail naar: [email protected]

De Haagse e-Health uitleenservice

Naast de bovengenoemde uitleenservices werken we in Den Haag samen met verschillende partners aan een stadsbrede uitleenservice: de Haagse e-Health uitleenservice. Ons doel hierbij is om elke kwetsbare inwoner van Den Haag en hun betrokken mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals de waarde van e-health te laten ontdekken in hun dagelijks leven. Dit willen we bereiken door bewezen technologieën toegankelijk te maken en laagdrempelig aan te bieden en door opleidingen te organiseren voor professionals.

Op korte termijn kan je op verschillende plekken in de stad producten lenen. Zo kan je deze op een veilige manier uit proberen, voordat je deze zelf aanschaft. Hier hoort ook deskundig en persoonlijk advies bij, en begeleiding en ondersteuning bij gebruik. Zodra deze uitleenservice van start gaat, zal hierover breed gecommuniceerd worden, ook op deze website.

Waar kan ik producten kopen?

Zoals boven al genoemd, werkt gemeente aan een online zoekhulpmiddel voor onafhankelijk advies over technologie voor thuis: de Thuis Technologie Verkenner. Op korte termijn kan iedereen – van jong tot oud – hier beschikbare producten vinden en advies krijgen. Hier staan straks ook verwijzingen naar de plekken waar deze producten te koop zijn. Dan wordt het veel makkelijker om snel het juiste adres te vinden voor producten die nu ook al op verschillende plekken worden aangeboden, zoals winkels en verzamelwebsites.

Zodra deze ‘zoekmachine’ beschikbaar komt, zullen we hier breed over communiceren, ook op deze website.

Wie betaalt de technologie voor zorg en ondersteuning thuis?

Dat kan per situatie verschillen. Over het algemeen betaal je zelf voor de aanschaf van nieuwe technologie in je woning. Sommige producten zijn al opgenomen in het pakket van zorgverzekeraars. Het is altijd verstandig om dit na te vragen bij je eigen zorgverzekeraar.

De gemeente Den Haag werkt voor de Wmo en deels voor jeugdzorg met maatwerkarrangementen. Dat betekent dat de gemeente een vast budget geeft voor het bereiken van een resultaat. En dat een zorgaanbieder samen met je mag bepalen hoe dat resultaat bereikt gaat worden. Dat kan dus ook zijn met de inzet van technologie.

Technologie voor zorg en ondersteuning thuis is nog volop in ontwikkeling. Gemeenten en zorgverzekeraars onderzoeken hierbij ook welke technologie voor welke mensen in welke situaties oplossingen biedt. Daarbij kijken zij ook of deze volwaardige of betere alternatieven vormen dan bestaande oplossingen. Als onderdeel hiervan worden ook keuzes gemaakt over het wel of niet opnemen van technologie in vergoedingen en verstrekkingen. Het antwoord op de vraag wie betaalt, zal dus ook door de tijd heen veranderen. Over nieuwe ontwikkelingen houden wij je graag op de hoogte.

Ik ben enthousiast geworden over technologie voor zorg en ondersteuning thuis. Wat zijn de mogelijkheden voor mij als inwoner van Den Haag om een actieve rol in deze ontwikkeling te krijgen?

Je hebt de volgende mogelijkheden om actief mee te doen in de ontwikkelingen rondom technologie voor zorg en ondersteuning thuis. Het is mogelijk om een ambassadeur te worden en stadsgenoten te helpen in deze ontwikkeling met advies. Ook vraagt de gemeente je om mee te denken over hoe we nog meer bekendheid kunnen geven aan dit onderwerp. En hoe mensen en partijen in de stad nog beter met elkaar verbonden kunnen worden zodat ze samen dit onderwerp verder te brengen. Goed om te weten: dit zijn allemaal bestaande mogelijkheden waar al verschillende mensen gebruik van maken en waarbij we je ook kunnen ondersteunen.

Meer over deze individuele mogelijkheden lees je hieronder.

Ambassadeur worden voor technologie voor zorg en ondersteuning thuis

Hagenaars vertellen Hagenaars over technologie, zodat iedereen ervaringen hoort van zijn of haar stadgenoten. Heb je al technologie thuis en vind je het interessant om hier over te vertellen aan anderen, dan kan je ambassadeur worden. Wij houden elkaar dan goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en gaan met elkaar naar wijkbijeenkomsten of evenementen om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Zo leer je als ambassadeur wellicht ook weer nieuwe dingen!

Dit zijn de contactgegevens voor de iZi ervaarwoning in Escamp:
Adres: Steenhouwersgaarde 15E, Den Haag
Aanmelden kan via: technologievoorthuis.nl/contact/

Meedenken over technologie voor zorg en ondersteuning thuis

We werken met steeds meer mensen en organisaties in de stad aan het beter verbinden en bekend maken van technologische oplossingen voor zorg en ondersteuning thuis. Daarbij kunnen we ieders inbreng, inzet en ideeën goed gebruiken.

Heb je een specifiek idee, een opmerking of een vraag, stuur dan een mail naar: [email protected]

Voor organisaties

Kan ik meedoen in deze campagne?

Jazeker, klik hier voor meer uitleg over de campagne en hoe je kan meedoen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het beleid van de gemeente Den Haag op het onderwerp zorg en innovatie?

Alle activiteiten en initiatieven die in deze Q&A voorkomen, vloeien voort uit het actieprogramma Zorg en Innovatie van de gemeente Den Haag. Dit actieprogramma hebben wij in beeld gebracht in de vorm van een klikbare tekening. Deze is te vinden op onze website technologievoorthuis.nl onder het kopje ‘Over ons’. Voor een uitgebreide beschrijving van ons actieprogramma kunt u op deze link klikken.