Illustratie met de tekst TNO in het zwart

Een veiliger, gezonder en duurzamer leven. Dat is waar wij voor gaan. Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie zijn we het vliegwiel voor innovatie. We maken kennis dienstbaar aan het algemeen belang.

De zorgsector staat voor grote uitdagingen waaronder toenemend zorggebruik, stijgende zorgkosten en structurele arbeidskrapte. Nederland moet andere manieren vinden om de zorg in de toekomst te organiseren en te bekostigen. Om die reden heeft een consortium van partijen onder leiding van TNO een visie geformuleerd op hoe de juiste zorg er met de de juiste logistiek in 2030 uit gaat zien met het oog op de transities (extramuralisering en cliënt centraal) en uitdagingen (toenemende zorgkosten, tekort aan zorgpersoneel) in het zorgdomein. Hierbij wordt zorg (>50%) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) van de burger georganiseerd, samen met het netwerk rond burgers.

Aanbevolen artikelen