Den Haag Zuidwest bestaat uit Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Inwoners van deze wijken hebben vaker te maken met armoede, werkloosheid, gezondheidsproblemen, slechte woningen en sociaal isolement. Het Nationaal Programma Zuidwest brengt perspectief terug in de wijken en in het leven van de bewoners. 

Het Nationaal Programma Zuidwest wil dat Zuidwest voor iedereen een fijne plek is om te wonen, werken en leven. Om dit te bereiken organiseren zij initiatieven in de sectoren wonen, werk, onderwijs, veiligheid, gezondheid en sociale samenhang. Projecten waar Nationaal Programma Zuidwerst momenteel mee bezig is, zijn bijvoorbeeld de aanpak van binnentuinen en het organiseren van gratis voorschoolse educatie voor peuters die dat nodig hebben.

Aanbevolen artikelen