Illustratie met de tekst Voorall voor Hagemaars met een beperking

Voorall is een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking. Wij zetten ons in voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte en geven hun een stem.

Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de samenleving en regie houden over hun eigen leven. Dat kan alleen als gemeente, organisaties, bedrijven en inwoners zich inzetten om voorzieningen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voorall helpt hen daarbij. Daarom stelt Voorall adviezen op, voert testen uit, doet onderzoek en is een kenniscentrum op het terrein van toegankelijkheid. Alles om het aantal hindernissen te verminderen. Zonder de inzet van Voorall worden die niet of niet snel genoeg weggenomen. Onze ambitie: goede toegankelijkheid op alle terreinen.

Aanbevolen artikelen