Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Samenwerken maakt sterker: 23 gemeenten bundelen hun kennis, kunde en kracht voor enerzijds een sterke economie en anderzijds een uitstekende bereikbaarheid. 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag krijgt er de komende jaren circa 400.000 inwoners bij. Dat vraagt om meer woningen (240.000 in de zuidelijke Randstad), meer werk en een betere bereikbaarheid. Naast de grote woningbouwopgave staan de 23 gemeenten in de metropoolregio voor de uitdaging om de economie te vernieuwen en te zorgen dat banen en woningen goed bereikbaar zijn. 

Economische en technologische vernieuwing nodig

Daarvoor moet de werkgelegenheid gestimuleerd worden en de aantrekkingskracht van de regio als werkgebied versterkt.  Dit vereist economische en technologische vernieuwing. En daarvoor legt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verbindingen tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Bijdragen om economische kracht te versterken

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent bijdragen aan projecten die de economische kracht en het woon- en leefklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag verder versterken.