Illustratie met de tekst ZorgScala in het groen en een gele boog

ZorgScala is het samenwerkingsverband van 12 ouderenzorgorganisaties in Haaglanden. We staan voor de uitdaging om, ook in de toekomst, kwalitatief goede en betaalbare zorg (te blijven) bieden aan alle ouderen in Haaglanden. En dit doen we samen. Samen betekent voor ons: ouderen, hun naasten, alle organisaties actief in zorg, welzijn, wonen, werken, en overheden en financiers. Om dit te kunnen doen zijn samenwerking, kennis delen en leren van elkaar, en vanuit één stem het gesprek aangaan binnen ZorgScala essentieel.

ZorgScala richt zich vooral vier hoofdthema’s. Dat zijn:

  1. Behoud & instroom
  2. Langdurige zorg
  3. Zorg thuis
  4. Innovatie & technologie

Samenwerken is essentieel om de uitdagingen in de ouderenzorg de komende jaren aan te gaan. Samen bouwen we aan kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg in de regio Haaglanden. In het dagelijks werk, maar ook via talloze projecten en activiteiten.