Menzis

De samenleving verandert voortdurend. Doordat er steeds meer ouderen en chronisch zieken zijn bijvoorbeeld. Omdat mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelf de regie voeren over hun zorg. Maar ook door alle medisch-technologische mogelijkheden. Dat vraagt om een andere inrichting van de zorg. Bij Coöperatie Menzis zetten we ons daarom in om goede zorg betaalbaar én dichtbij te houden. Samen met klanten, gemeenten, zorgaanbieders en andere partners.