rabobank

Technologie is onmisbaar voor de gezondheidszorg van de toekomst. Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en artificial intelligence (AI) dragen bij aan een minder grote stijging van de zorgkosten. Rabobank is financier van de hele zorgsector (care, cure en medische vrije beroepen) en heeft als missie de transformatie van de zorg te versnellen door onder meer innovaties te ondersteunen. Doel hiervan is het belang van technologie voor de transformatie van de zorg te onderstrepen, de regio’s te informeren over de ‘best practices’ zodat zij kunnen versnellen, en de zorg-stakeholders aan te moedigen deel te nemen aan het ecosysteem.

Aanbevolen artikelen