cue2walk

In Nederland leven meer dan 63.000 Nederlanders met de ziekte van Parkinson, een ongeneeslijke aandoening waarvan de symptomen steeds erger worden. Je vrij voelen om te bewegen is lang niet altijd vanzelfsprekend als je de ziekte van Parkinson hebt. Veel bewegen vertraagt de ziekteontwikkeling, maar daarbij bestaat de kans dat het lichaam tijdens het lopen enkele seconden tot minuten ‘bevriest’. Vaak met vallen, onzekerheid en een passievere levensstijl tot gevolg. Cue2Walk ontwikkelde in samenwerking met zorgprofessionals en patiënten een slim, draagbaar apparaat die zo’n ‘freeze of gait’ helpt voorkomen en daarmee de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van parkinsonpatiënten vergroot.