Bij Middin helpen we mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. We helpen met wonen, werken, leren en leven. Bij mensen thuis, in onze groepswoningen en op onze werkplekken.

Middin werkt aan opschaling van innovatieve zorgtechnologie, omdat het voordelen kanhebben voor cliënten, naasten én medewerkers. Het opschalen van technologie begint allemaal met bewustwording: mensen moeten weten wat de toegevoegde waarde van zorgtechnologie kan zijn.

Daarom draagt Middin bij aan de bewustwordingscampagne van de gemeente Den Haag. We hebben er als Middin belang bij dat de bewustwording groeit, we kunnen met onze kennis van zorgtechnologie de gemeente en andere partners verder helpen én we kunnen zelf nieuwe kennis opdoen over welke technologie wel en niet werkt.

Aanbevolen artikelen