Haagse Wijk- en Woonzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig het leven leiden is belangrijk. Fijn oud(er) worden, thuis in een vertrouwde omgeving of als bewoner in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Dat wil iedereen. Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) in Den Haag helpt mensen daarbij. Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze zich veilig, vrij en vertrouwd voelt, eigen keuzes kunnen maken en kunnen genieten van waardevolle momenten.

Warm, betrokken en menselijk. Dat kenmerkt alle medewerkers van HWW zorg. Samen met de cliënt en hun naasten bespreken we zijn of haar zorgbehoefte. Samen bekijken we hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Voorop staat dat zij zelf de regie hebben en zo lang mogelijk houdt.

Aanbevolen artikelen