Illustratie van een groen witte vlag en de tekst InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. We werken sinds 2014 aan economische en maatschappelijke impact voor Zuid-Holland. Onze missie is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van de regio Zuid-Holland.

Onze kernopdracht is groter dan het creëren van banen en het realiseren van nieuwe investeringen alleen. Wij willen onze regio slimmer, gezonder en schoner maken. Dit doen we door:

  • samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren (Innoveren);
  • vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren (Investeren);
  • buitenlandse bedrijven te helpen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven te helpen bij het ondernemen in het buitenland (Internationaliseren);;
  • Daarnaast helpen we met ons team Strategie/Economic Board Zuid-Holland het vestigingsklimaat voor de hele regio te verbeteren via gezamenlijke strategieontwikkeling, uitvoering van de Human Capital Agenda Zuid-Holland, netwerkevenementen, lobby en branding van de regio.

Aanbevolen artikelen