Illustratie met de tekst Xtra meetellen en meedoen in de kleuren groen en donkergrijs

Wij zijn een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk, alle gefaciliteerd door Xtra. Met veel enthousiasme bieden onze professionals, vanuit verschillende expertises, in ons werkgebied elke inwoner van iedere leeftijd en op alle leefgebieden ondersteuning. Samen staan wij garant voor een breed aanbod, continuïteit en de mogelijkheid tot een langdurige relatie, met elke inwoner die dit nodig heeft. Wij werken vanuit de overtuiging dat de beste aanpak altijd uitgaat van de inwoner als individu: de mens achter de vraag of het probleem. Met nieuwe vormen van ondersteuning, preventie en interventie streven we ernaar de woon- en leefomgeving van inwoners te verbeteren.

Aanbevolen artikelen