Подготвени за бъдещето грижи за жителите на Хага

Хага расте и остарява. Той също така е изправен пред големи социални и икономически предизвикателства. За да запази здравеопазването в бъдеще, Община Хага работи с жители, доставчици на здравни услуги, (технологични) предприемачи и образователни и научни институции за разработването и внедряването на подходящи здравни технологии за жителите на Хага, които се нуждаят от помощ или подкрепа. По този начин ускоряваме иновациите в грижите и насърчаваме местния бизнес и заетостта за жителите, които са отдалечени от пазара на труда.

Персонализирани съвети за новатори в здравеопазването

Намерете вашите възможности за вашата грижаазза по-бързо въвеждане на иновации в здравната практика? Поискайте среща сега с общината на Хага, InnovationQuarter и Living Lab Social Domain and Technology за персонализирани съвети.

Актуално

дневен ред

Oudere man en vrouw die uitleg krijgen
Няма намерено събитие!

Twee vrouwen achter een tafel met verschillende producten

Запознайте се и открийте здравни технологии

Елате на информационния пазар „Meet & Discover Healthcare Technology“ в Хага в петък, 10 ноември. Можете да се запознаете с това тук

Това са нашите партньори