Подготвени за бъдещето грижи за жителите на Хага

Хага расте и остарява. Той също така е изправен пред големи социални и икономически предизвикателства. За да запази здравеопазването в бъдеще, Община Хага работи с жители, доставчици на здравни услуги, (технологични) предприемачи и образователни и научни институции за разработването и внедряването на подходящи здравни технологии за жителите на Хага, които се нуждаят от помощ или подкрепа. По този начин ускоряваме иновациите в грижите и насърчаваме местния бизнес и заетостта за жителите, които са отдалечени от пазара на труда.

Samenwerken?

Искате ли да допринесете за повишаване на осведомеността относно здравните технологии с вашата организация? Или искате да допринесете за по-интелигентната организация на грижите и подкрепата? Тогава, моля, свържете се с нас.

Актуално

Бюлетин

Twee mensen die naar een tablet kijken waarop een vrouw te zien is.

Регистрирайте се за бюлетина

Интересувате ли се от нови публикации, изследвания и разработки относно технологиите за дома? Регистрирайте се сега за бюлетина.

Това са нашите партньори