Започнете разговора

Смятаме, че е важно хората да могат да продължат да живеят независимо и да контролират собствения си живот. Организираме нископрагови дейности на различни места в града, за да ви разкажем повече за възможностите на технологиите. Всеки може да участва. Също така болногледачи и роднини. Проверявайте редовно нашия календар за нови дейности.

Събития и срещи

Събития и срещи за професионалисти

Текущи дейности